top of page

Şirket Bilgileri

Ünvanı:                                               NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi:                                    Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza(B) Blok 1/68 Çankaya-Ankara

Telefon ve Fax Numaraları:                 0312 4671833(PBX) 0312 4676186

Kuruluş Tarihi:                                      08.10.2009

Faaliyet Konusu:                                 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi

Faaliyette Bulunduğu Sektör:              Enerji

Ticaret Sicil Memurluğu ve No’su:       Ankara, 271277

Internet Adresi:                                    www.naturelenerji.com.tr

E-posta Adresi:                                    info@naturelenerji.com.tr

Kayıtlı Sermaye Tavanı:                      1.500.000.000 TL

Sermayesi:                                          165.000.000 TL

ISIN Kodu:                                           NATEN

Bağımsız Denetçi:                               DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

                                                            (Deloitte Touche)

 
bottom of page