top of page

Sürdürülebilirliği Yeniden Tanımlıyoruz

Naturel Enerji'nin Sürdürülebilirlik Hikayesine Ortak Olmak İster misiniz?

Home: Welcome

Yenilenebilir Enerji Alanında Bütünsel İş Modeli

2009 yılında Türkiye’de güneş Enerjisi Sektöründe “yüksek kalite çözümler sunmak” anlayışıyla, alanında uzmanlaşmış yönetim kadrosu ve personeli ile faaliyetine başlayan Naturel Enerji Türkiye’nin önde gelen Güneş Yatırımcısı ve EPC firmalarından biridir.

Naturel Enerji, yurtiçinde  sahip olduğu 118.03 MWp  kapasiteli santralleri  ile  sektörde üretim tarafında da  yerini almış ve EPC faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bir çok Güneş Santralinin projelendirilmesini ve anahtar teslim kurumlarını gerçekleştirmiş ve yatırımcılarının güvenini kazanmıştır.

“Yenilenebilir Enerjinin, özellikle Güneş Enerjisinin,  kısa sürede diğer geleneksel enerji kaynaklarının yerini alabileceğine inanan Naturel Enerji, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için güneş enerjisine yatırım yapmaya var gücüyle devam etmektedir. Arazi ve Çatı Güneş proje sahipleri için anahtar teslim projelendirme ve EPC hizmetlerini her zaman olduğu gibi üst düzeyde sunmaktadır.  

Değerli Paydaşlarımız,

Yenilenebilir enerji alanında kazandığımız deneyimlerimizi ülkemizde aynı alanda yatırımcı olmak isteyen tüm kurumlar ve yatırımcılarla paylaşmayı, yatırım süreçlerinde iş ortaklarımıza verimlilik ve üretkenlik perspektifinden destek vermeyi temel amaç olarak benimsedik. 

 

Yenilenebilir enerji alanındaki EPC hizmetlerimiz ülkemizin evrensel sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamakta ve aynı zamanda yatırımcıların ticari kazanımlarını doğrudan etkilemektedir. 

 

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına bu alanda tutkulu ve adanmış bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Yusuf Şenel

Naturel Enerji

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda

Naturel Yenilenebilir Enerji 

Naturel Enerji, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için güneş enerjisine yatırım yapmaya var gücüyle devam etmektedir. Arazi üstü Güneş Enerjisi Santralleri için anahtar teslim projelendirme ve EPC hizmetlerini her zaman olduğu gibi üst düzeyde sunmaktadır.

guckurulu.png
gunespaneli.jpg

Entegre Hizmet Yapısı ve Ticari Süreklilik

EPC Hizmetleri
320MWp

Proje Geliştirme
2085MWp

İşletme ve Bakım
298,2MWp

Güçlü teknik ve finansal yapısı ile Naturel Enerji  Güneş Santralleri kurulumu için gerekli olan tüm mühendislik, inşaat, tedarik, mekanik montaj, elektrik işleri, şalt sahası kurulumu, ENH yapımı  ve devreye alma faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bu güne kadar toplam 50 MW gücünde çatı ve arazi kurulumu yapmış olan şirketimiz, teknik uzmanlarımızla birlikte hem arazi hem de çatı tipleri için her türlü çözümü sunmaktadır.

Naturel Enerji gerek kendi santrallerinin gerekse müşterilerine ait santrallerin işletme ve bakım süreçlerini deneyimli in-house ve saha ekipleriyle uluslararası standartlar çerçevesinde aralıksız sürdürmekte, önleyici arıza bakım hizmetleri vermekte ve saha performanslarını üst düzeyde tutmaya büyük önem vermektedir.

Tamamladığı birçok başarılı projenin beraberinde getirdiği bilgi birikimi ve pek çok projenin pratiğinden edindiği önemli tecrübe sonrası tercih edilme açısından sektörde önemli bir konuma gelmiş olan Naturel Enerji, Güneş Enerjisi proje geliştirme açısından da sektöründe lider firmalardan birisidir.

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

kuresel_amaclar_03_renkli.png
kuresel_amaclar_04_renkli.png
kuresel_amaclar_05_renkli.png
SDG-7.jpg
kuresel_amaclar_08_renkli.png
kuresel_amaclar_10_renkli.png
kuresel_amaclar_12_renkli.png
kuresel_amaclar_13_renkli.png
kuresel_amaclar_15_renkli.png
SDG-16.jpg
kuresel_amaclar_17_renkli.png

Şirketimiz, yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri konusunda, sürdürülebilirlik hedefleri ile entegre ettiği kurumsal hedefler ve stratejiler ile çalışmaktadır. 

2023 yılında bir önemlilik analizi yapılarak, öncelikli hedefler ve stratejiler belirlenmiştir. Bu analiz Paris Anlaşması ile belirlenen 2050 net sıfır hedeflerine uygun, IEA tarafından ölçülen ve COP 28’de kabul edilen 2030’a kadar enerji verimliliğini 2 katına, yenilenebilir enerji kapasitesini de 3 katına çıkarmak hedefleri ile paralel olarak; UNGC, UN SDGs, UN WEPs, WEF Global Risk Raporu, prensipler ve uygulamalar dikkate alınarak paydaşlarımızla birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. Bu bağlamda şirketimiz için önem arz eden, entegre hedef ve stratejiler aşağıdaki ana başlıklarda ele alınmıştır:

Çevresel 

İklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Yenilenebilir enerjide proje geliştirme, EPC hizmetleri ve üretim ile yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyoruz.  


Enerji verimliliğini artırılması için çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için iklim teknolojilerine ve yenilikçi çözümlere yönelik geniş iş birlikleri yapıyor, İnovasyon Alt Komitemiz ile yenilikçi fikirleri olan projeleri destekliyor, kuluçka hizmeti veriyoruz.


Tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilir malzeme tedariğini artırmak, tedarik lojistiğini daha sürdürülebilir hale getirmek, tedarik zincirinde karbon ayak izini azaltmak üzere çalışıyoruz. Daha sürdürülebilir bir tedarik için iklim teknolojilerinin yerel üretimine yatırım yapmayı planlıyoruz. 


Biyoçeşitliliği artıran çalışmalar yapıyoruz. Arazi tipi güneş enerjisi projelerinde biyoçeşitliliği geliştirmek için önlemler alıyor, bağlı ortaklıklarımızla yurt içi ve yurt dışında agrosolar tarımı geliştirmeye çalışıyor, bu konuda proje geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Sosyal

Topluma pozitif etki sağlayan KSS ve Sürdürülebilirlik projelerine yatırım yapıyoruz. Bu projelerde paydaşlarımız ile geniş iş birlikleri yaparak, paydaşlarımızı aksiyona davet ediyor, Sürdürülebilirlik bilincini artırıyoruz. KSS ve sürdürülebilirlik projelerimizin ana odağı yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, kaliteli eğitime erişime destek, toplumsal cinsiyet eşitliği, inovasyonu artırmak için STEM eğitimini desteklemektir. 


Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik değerlerimiz ile çalışıyoruz. Kurum içinde her yönetim seviyesinde kadın ve erkek sayısının, maaşların, kişisel gelişim ve terfi fırsatlarının eşitlenmesi, toplum içinde kadın liderliğinin desteklenmesi ve hayatin her alanında kadın girişimcilerin desteklenmesi konularında paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. 

İç paydaşlarımızın yaşam kaliteleri ve iyi oluşlarını iyileştirmek üzere birçok proje yapıyoruz. İç Paydaşlarımızın sağlıklarını, iş-yaşam dengelerini ve iş hayatındaki mutluluğunu artırmak üzere sürdürülebilirlik projeleri geliştiriyoruz.

Yönetişim

Yönetişim sistemlerini iyileştirmek üzere çalışıyoruz. Hedeflere odaklı çalışan ve daha etkin bir yönetişim için alt komiteleri kurarak, uluslararası en iyi uygulamaları entegre ederek, sürdürülebilirlik yönetim sistemlerimizi iyileştiriyoruz. 


Risk yönetimi ve uyumu iyileştiriyoruz. İç denetim sisteminin güçlendirilmesi için çalışıyor, bu konuda objektif bir perspektif sağlaması için denetim şirketinden hizmet alıyoruz.

 

Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırıyoruz.  Paydaşlarımıza yaptığımız tüm raporlamalarımızı sürekli daha iyi bir hale getiriyor, raporlama standartlarımızı yükseltiyor ve bu konularda danışmanlık desteği alıyoruz. LSEG platformunda yaptığımız CYS raporlamalarımızın ana başlıkları altındaki metriklerde yaptığımız ölçümlemeleri, aldığımız aksiyonları ve iyileştirme hedeflerini paydaşlarımız ile paylaşıyoruz. 

Şirketimiz 2019 yılında başlatmış olduğu sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında yürüttüğü ESG çalışmaları sürecini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde LSEG ile birlikte raporlamaktadır.  Şirketimiz ESG çalışmalarıyla önemli bir gelişme göstererek 2021 yılı değerlendirmesine göre B olan ESG skorunu, 2022 yılı değerlendirmesine göre A'ya yükseltmiş, 2023 yılının 2. çeyreğinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmiştir. 

Şirketimiz 2024 yılında ESG skoru olarak A+ hedeflemekte ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim

İLETİŞİM

Naturel Enerji - Merkez Ofis

Kızılırmak Mahallesi, 1450 Sokak

ATM Plaza, No: 1 / 68 B Blok, Kat: 14

Çukurambar / Çankaya 

Ankara / Türkiye 

T: +90 (312) 467 18 33 (Pbx)

F: +90 (312) 467 61 86

Naturel Enerji - Istanbul Ofis

Zorlu Center
Levazım Mahallesi, Vadi Caddesi

No: 2 Ofisler Bölgesi T1 No: 144
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

T: +90 (212) 211 06 00 (Pbx)

F: +90 (212) 211 06 03

bottom of page