top of page

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yusuf ŞENEL

Yönetim Kurulu Başkanı

1979 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Yusuf Şenel küçük yaşlardan itibaren eğitim ve iş hayatını birlikte yürütmüştür. Lise eğitimini Bolu Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde okuyarak 1998 yılında mezun olmuştur. Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi Tekstil mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başlamasına rağmen iş hayatındaki fırsatları görerek eğitimini yarım bırakmış, çalışma hayatına atılmıştır. Çeşitli sektörlerde yöneticilik deneyiminden sonra kendi işini kurmuştur. 2009 yılında faaliyete başlayan Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.’nin kuruluşundan itibaren görev yapmış,  2012 yılında şirket hisselerinin tamamını devir alarak bugünlere getirmiştir. Halen  Naturel Grup bünyesinde bulunan farklı sektörlerde faaliyet gösteren  şirketlerinin yönetim kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Sami Özgür BOSTAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında Mersin’de dünyaya gelen Sami Özgür Bostan, Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamlamış, daha sonra Gazi Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finans alanında yüksek lisansa başlamıştır. 2011 yılından 2016 yılına kadar PwC ve E&Y denetim departmanlarında asistanlıktan başlayarak kıdemli ekip şefliği seviyesine kadar yükselmiş, denetim ve IFRS raporlamada uzmanlaşmış; daha sonra denetim müdürlüğü yapmış; 2016 yılında ise transfer olarak Aydıner Grup Şirketleri’nde İç Denetim ve Kontrol Müdürü olarak görev almıştır. Bu süreçte enerji, üretim, inşaat, turizm, tarım gibi sektörlerde yurt içi ve yurt dışı faaliyet gösteren, aynı zamanda borsaya kote olan grup şirketlerinin tamamının iç denetim, bütçeleme ve kontrol, vergi risk incelemeleri, M&A ile IFRS raporlama gibi süreçlerini yürütmüş ve YK’na raporlamış; Yönetim Kurulu’na yönetim danışmanlığı hizmeti de vermiştir. 2020 yılı Kasım ayından beri Naturel Yenilenebilir Enerji Grubu’nun Mali işler ve Finans Direktörlüğü’nü yürütmektedir. Serbest muhasebeci mali müşavirdir.

Selma Dikmen

Yönetim Kurulu Üyesi

27.02.1969 Eskişehir doğumludur.1991 yılı Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünden, 1998 yılında ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ruhsatını almıştır. Çeşitli şirketlerin bünyesinde muhasebe müdürü olarak görev yapmıştır. Kamu Gözetim Kurumundan bağımsız denetim lisansı ve aynı zamanda SPK’dan bağımsız denetim lisansı bulunmaktadır. İki çocuk annesidir.

Hilal ASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Hilal Aslan, lise eğitimini Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde; üniversite lise eğitimini ise Gazi Üniversitesi Gazi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirmiştir. Kariyerini Muhasebe ve İnsan Kaynakları sektöründe ilerletmeye devam eden Hilal Aslan, şu an Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ’de Yönetim Kurulu Üyeliği’ne devam etmektedir.

Ziya AKBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Ziya Akbaş,lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde;Yüksek Lisans eğitimini ise,Piri Reis Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yönetimi (MBA) alanında yapmıştır.Ziya Akbaş,1987-1997 yılları arasında çeşitli özel sektör firmalarında Muhasebe Sorumlusu,Bölge Muhasebe Şefi ve Bölge Müdürü olarak çalışmıştır.1997 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Ziya Akbaş,aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü’nde Marka Vekili ve Kamu Gözetim Kurumu’nda Bağımsız Denetçi olarak görev almıştır.2014-2017 yılları arasında Aselsan’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.Ziya Akbaş şu an Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Çiğdem Dilek

Yönetim Kurulu Üyesi

1977 Şanlıurfa doğumlu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av. Çiğdem Dilek, Başkent Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.


Ayrıca Londra’da 1 yıl süreyle London School of Economics’te Avrupa Birliği Hukuku üzerine eğitim almıştır.


Avukat Çiğdem Dilek, başta enerji hukuku olmak üzere ticaret hukuku, şirketler hukuku, inşaat hukuku, marka patent hukuku, idare hukuku alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir. İleri seviyede İngilizce bilen Çiğdem Dilek bugüne kadar pek çok yerli ve yabancı şirketi ve kamu kurumunu avukat olarak temsil etmiştir.


Av. Çiğdem Dilek Ankara Barosu Enerji Hukuku Komisyonunun kurucu başkanıdır. Halen Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneğinin ve OSTİM Enerji Kümesinin Yönetim Kurulu üyesi ve GÜNDER Etik Kurulu Başkanıdır.


Çiğdem Dilek ayrıca çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında düzenlenen eğitimlerde enerji hukuku, çevre hukuku ve enerji verimliliği dersleri vermektedir. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarına Enerji Performans Sözleşmeleri konusunda Dünya Bankası Projesi kapsamında eğitim vermiştir.

 
Çapa 1
Çapa 2
bottom of page