top of page

Su Yönetimi

 
 

Su yönetim politikamız ana faaliyetlerimizde ve ofislerimizde su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde suyun korunmasını ve yönetilmesi için gerekli önlemleri almayı ve çalışmalar yapmayı taahhüt eder. 


Bakım ve onarım faaliyetlerimizi üstlenen bağlı ortaklığımız Angora Elektrik hizmetleri kapsamındaki güneş enerjisi santrallerinde yaptığı panel temizliklerinde, su yönetim politikamız kapsamı gereği, panel temizliklerini yıl boyunca toplamda bir defadan fazla yapmamakta ve yine panel temizliğinin tam otomatik robotlar ile minimum seviyede su kullanarak ve kimyasal ürünler kullanmadan yapmaktadır.  


Yeşil Ofis Projemiz kapsamında ofislerimizde verimli su tüketimini artırmak için, musluk sensörleri ve su arıtma tesisi yatırımı yapılmıştır.  

bottom of page