Rüzgar Ölçüm

NATUREL ENERJİ, 2009 yılında boru tipi rüzgâr ölçüm direklerini 5 farklı yükseklikte tasarlayarak üretmiştir. Boru tipi direklerin taşıyıcı sistem hesapları 30/40/50/60/70 metre yüksekliklere göre sonlu eleman analizi yöntemi kullanılarak yapılmış ve uygulama projeleri katı modelleme programı ile çizilerek simüle edilmiştir.

Boru tipi direkler demonte ve taşınabilir özellikleri sayesinde her türlü arazi koşulunda, tasarımındaki özel mekanizmalar sayesinde motorlu vinçlere ihtiyaç duymadan, küçük el vinçleri kullanılarak kolaylıkla kaldırılabilir.

Kafes Tipi Rüzgar Ölçüm İstasyonu

 

NATUREL ENERJİ Rüzgâr endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda WMT-L60/70/80 kafes tipi yüksek ölçüm direklerini tasarlamış ve üretmiştir. WMT-L Kafes tipi ölçüm direkleri kolay, hızlı, pratik kurulumu ve ekonomik çözümleri ile birçok uygulamacı ve yatırımcının tercihidir. WMT-L serisi kafes direkler, kullanıcılarına arazi koşullarına bağlı olarak hem yatay hem de dikey kurulum imkânı sunmaktadır. Demonte parçalardan oluşan kafes direk özel bir taban plakası veya betonarme temel üzerinde farklı yükseklikler için kurulabilir(12 metre ile 80 metre arasında).WMT-L serisi direkler bu avantajı sebebiyle kullanıcısına konvansiyonel çözümler sunmaktadır. Dikey Montajlarda gereken betonarme temel ve ankraj noktası projeleri NATUREL ENERJİ tarafından temin edilmektedir.

Ölçüm Direği ve Galion Lidar ile Rüzgar İzleme Hizmetleri

 1. Direk kurulumu için saha ziyareti
 2. Direk için gerekli izinlerin alınması
 3. Ekipman konfigürasyonunun belirlenmesi
 4. Projenin yönetim ve koordinasyonu
 5. İş güvenliği ihtiyaçları, risk araştırmaları
 6. Direk Kurulumu ve işletmeye alma
 7. Veri toplama ve müşteri ihtiyaçlarına göre aylık raporlama.
 8. Proje sahasının  m/s cinsinden yıllık ortalama rüzgar hızının belirlenmesi ve toplanan verilerden yararlanarak proje sahasının kw/h cinsinden yıllık ortalama enerji üretim hesaplarının yapılması
 9. İstenirse günlük bağlantı
 10. Direk bakım Hizmetleri

 

Data İşleme

Data loggerda kayıt edilen ve arşivlenen datalar haftada üç kez GSM modem kullanılarak data logger ile bağlantı kurularak indirilmekte ve merkez bilgisayarda kayıt altına alınmaktadır. Bu suretle data kalitesi incelenmekte ve saha data setine eklenmektedir

Haftalık bağlantılarda koruyucu bakım işlemleri gerçekleştirilmekte, problemler için gerekli önlemler alınmaktadır.

Sahadan elde edilen veriler işlendikten sonra, aylık geçici raporlar halinde özel formatlarda e mail kanalı ile müşterimize iletilmektedir. Bu raporlarda sahaya ait bir takım bilgileri grafikler halinde göstermektedir.

 

 1. Rüzgar hız frekans dağılımı
 2. Türbülans şiddeti
 3. Rüzgar Gülü
 4. Rüzgar hızındaki günlük titreşimler
 5. Rüzgar yön ve hızındaki günlük değişimler
 6. Rüzgar hız ve yönündeki zaman serisi cetvelleri