Lisanssız Elektrik Üretimi için yeni yönetmelik yayınladı…

Elektrik piyasasında lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 23 Mart 2016 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Elk.Piy.Lisanssız…Yönetmelik_23.03.2016

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

Elk.Piy.Lisanssız…Tebliğ_23.03.2016

“Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Elk.Piy.Bağlantı ve Sistem Kullanım…Yönetmelik-23.03.2016

ek dosyalarda sunulmaktadır.

Leave a reply