Lisansız (Otoprodüktör)

EPDK tarafından hazırlanan ve 2 Ekim 2013 tarihinde 28738 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile isteyen herkes 1 MW’a ( 1000 kW ) kadar kendi ihtiyacı olan elektriği üretebilir.

Lisans almayı ve de şirket kurmayı gerektirmeyen bu yönetmeliğin hükümlerine göre ister elektrik tüketen bir işletme sahibi ya da fabrika sahibi olun kendi elektriğinizi kendiniz üretebilir ve fazlasını da şebekeye satabilirsiniz.

Bu madde sayesinde Türkiye’de tüketiciler aynı zamanda elektrik üreticisi olarak kendi iç tüketimlerini karşılama ve oluşursa fazla üretimlerini de kanunun belirlediği birim fiyatlardan elektrik dağıtım şirketine satma imkânına sahip olmuşlardır.

Firmamız 2007’den beri Türkiye’de yaptığı güneş ve rüzgar enerjisi projelerinden edindiği tecrübe ile lisanssız güneş ve rüzgar projeleriniz için tüm aşamaları birlikte yürütebileceğiniz bir sistem ve hizmet sağlayıcıdır.

 • Proje geliştirme ve En uygun enerji kaynağının/kaynaklarının belirlenmesi
 • Bölgesel ve noktasal iklim verilerinin belirlenmesi ve enerji üretim kapasitesi açısından değerlendirilmesi,
 • En yakın gerilim hatlarının incelenmesi, Sahaların uygunluğunun raporlanması
 • Kadastral Haritaların Çıkarılması ve kamulaştırma işlemleri
 • Teşvik kapsamına elverişli durumların belirlenmesi ve ekonomik modellemeler
 • Kurum Görüşlerinin alınması
 • Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Dağıtım Şirketine Başvurunun Yapılması
 • Elektrik ve İnşaat projelerinin hazırlanması , dosyalarının onaylatılması
 • Fizibilite çalışması, yatırım analizi ve finansman çözümleri
 • Bağlantı Anlaşması Başvurusunun Yapılması ve Anlaşmasının İmzalanması
 • Gerekli olan izinlerin (İmar, ÇED, Elektrik bağlantı) alınması
 • Mühendislik ve Süpervizörlük Hizmetleri
 • Altyapı ve İnşaat çalışmaları
 • Üretim tesisinin kurulumu ve Kabulünün Yapılması
 • İşletmeye geçen tesisin teknik ve ticari olarak işletilmesi