top of page

KSS ve Sürdürülebilirlik Projeleri

 

Kurumumuz sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iç ve dış paydaşlarının iş birlikleri ile pozitif toplumsal etki yaratacak projeler geliştirmektedir. 


Kurumumuz “Enerjini Yenile, Yürüyerek Çöz” mottosu Naturel Yürüyüş Kulübü’nü kurmuştur. Yürünen her 50 km Ege Orman Vakfı tarafından bir çocuğa sürdürülebilirlik eğitimi bağışı yapmaktadır. 


Bununla birlikte KSS ve liderlik projelerini desteklemek üzere Naturel Gönüllüleri Kulübü kurulmuştur. İç paydaşlarımız Şubat 2024’te gerçekleştirilen Runtalya’da koşarak KEDV’e bağışta bulunmuştur.

Eğitim ve eşitlik konusunda, kurum olarak yüksek kaliteli eğitimde eşitliği destekliyor, Koç Üniversitesi'nin Anadolu Bursiyerleri programı ile Türkiye'nin dar gelirli ailelerinden gelen öğrencilere kaliteli üniversite eğitimi alabilmeleri için burs sağlayarak, eğitimde eşitliğe katkıda bulunuyoruz.


Kurumumuz T.C. MEB ve TWIN Science iş birliği ile sürdürülebilir okullar projesini geliştirmekte, çatı GES ile enerji verimliliğini artırdığı okullarda, sürdürülebilirlik atölyeleri kurarak, öğrencilerin sürdürülebilirlik farkındalıklarını ve STEM eğitimi ile yenilikçilik odaklı projelere yönlendirilmesini sağlamayı planlamaktadır. 

bottom of page