top of page

İnsan Hakları

 
 
 

Kurumumuz, insan kaynakları yönetimi alanındaki küresel gelişmeleri takip ederek sektör ve fonksiyonların farklı ihtiyaçlarına uygun bir dinamizmle çalışanlarımızın bağlılığını artıracak şekilde çalışma ortamını sürekli olarak geliştirmekte ve iyileştirmektedir. 


Kurumumuz çalışanlarını en değerli kaynaklarından biri olarak görmekte ve bu çerçevede, işe alımdan ücret yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi nedenlerden tamamen bağımsız bir şekilde adayların ve mevcut çalışanların yetkinliğinin şirketimiz bünyesindeki açık pozisyon, terfi ve benzeri koşullar için aranan nitelikleri karşılayıp karşılamadığı ayrım yapmaksızın bakılır. 


Çalışan seçiminde doğrudan iç kaynak kullanımında terfi, iç transfer (nakil), rütbe indirimi ve işletme içi iş duyuruları ile işletme içerisinden seçim yapılmaktadır. Boşalan ya da yeni açılan pozisyonlar için terfi politikası ya da önceden yapılmış terfi planlaması çerçevesinde iç kaynaklardan yararlanarak pozisyonlar uygun aday ile doldurulur. 


Çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğü, sendika üyeliği ve toplu sözleşme haklarına inanıyor ve saygı duyuyoruz. Çalışanlarımızın istekleri doğrultusunda şirketimiz bünyesinde herhangi bir sendikaya üye olan çalışma arkadaşımız yoktur, grup şirketlerimizde mesleki odalara üye olan çalışma arkadaşlarımız vardır ve faaliyetleri şirketimizce desteklenmektedir.


UNGC imzacısı olarak tedarikçilerimizden de insan hakları prensiplerini korumaları ve uygulamaları için taahhüt alıyoruz. Bugüne kadar insan haklarına uymadığı için ceza alan herhangi bir tedarikçi ile karşılaşılmamıştır. Tedarikçi kontratları veya siparişleri, bu ilkeleri ihlal eden bir tedarikçi nedeniyle iptal edilmemiştir. 

bottom of page