top of page

İç Paydaş Mutluluğu ve Gelişimi

Kurumumuz, çalışanlarımızın becerilerini geliştirmek ve katkı sağlamak amacıyla kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetleri desteklenir ve gerçekleştirilir. 


Yeni çalışmaya başlayan iç paydaşımıza şirket içi teknik eğitim verilmektedir. Departman özelinde teknik eğitimlerin süreleri değişkenlik göstermektedir. Eğitim ve gelişim çalışmalarının amacı çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır. Birim yöneticileri her yıl Ekim ve Kasım aylarında; bir sonraki yıl için, bölüm çalışanlarının almasını önerdikleri mesleki eğitimlerin listesini İnsan Kaynakları’na iletir. Kişisel gelişim eğitimleri tüm çalışanlar için, birim yöneticileri ile iş birliği halinde, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Birimi tarafından planlanır ve gerçekleştirilir.


Tüm çalışanların katılım gösterdiği Sürdürülebilirlik Webinarları aylık olarak yapılmaya devam etmektedir. 


Kurumumuz iç paydaş sağlığı ve mutluluğuna önem vermektedir. İç paydaşları anketi ile kararlara iştirak etmelerini sağlamaktadır. 


İş yaşam dengesini sağlamak için iç paydaşlarına iki haftada bir gün evden çalışma izni vermektedir. 


Kurumumuz ayrıca kurduğu Yürüyüş Kulübü ve Gönüllüler Kulübü ile iç paydaşlarının sağlıklarını artırmalarına ve gönül verdikleri projelere katkı sağlamalarına yardımcı olmaktadır. 

bottom of page