top of page

Etik Politikası

 

Kurumumuz etik çalışmalarını Etik Politikası çerçevesinde yürütür. 


Kurum olarak, gerek organizasyon gerekse de paydaşlarımızla çalışırken etik davranışlar için net kurallar ve standartlar belirledik. Bu politikamız ile şeffaf ve adil bir şekilde etkileşimde bulunmayı ve karar almayı taahhüt ediyoruz. 


Etik politikasına aykırı davranışlar Etik Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve gerektiğinde Disiplin Komitesi’ne taşınmaktadır. 


Kurumumuz iş etiğini geliştirmek/iyileştirmek ve bildirim sahibini korumak amacıyla bir etik hat uygulaması başlatmıştır. 

bottom of page