Şirket Bilgileri

Ünvanı:                                                   NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi:                                      Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza(B) Blok 1/68 Çankaya-Ankara

Telefon ve Fax Numaraları:                   0312 4671833(PBX) 0312 4676186

Kuruluş Tarihi:                                         8.10.2009

Faaliyet Konusu:                                     Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi

Faaliyette Bulunduğu Sektör:                Enerji

Ticaret Sicil Memurluğu ve No’su:        Ankara, 271277

Internet Adresi:                                       www.naturelenerji.com.tr

E-posta Adresi:                                       info@naturelenerji.com.tr

Kayıtlı Sermaye Tavanı:                          100.000.000TL

Sermayesi:                                               33.000.000TL

ISIN Kodu:                                               NATEN