top of page

Çalışan Gelişimi

Tüm çalışanların gelişimi “performans yönetimi” çerçevesinde eşit değerlendirilir, ilerlemeleri için gerekli destekleyici çalışmalar yapılır. Çalışanlarımızın becerilerini geliştirmek ve katkı sağlamak amacıyla kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetleri desteklenir ve gerçekleştirilir. Çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, programlar ve çalışma ortamı sağlamak için gereken düzenlemeler yapılır, ve fiziksel şartları en üst düzeyde sağlamasına özen gösterilir.

Yeni çalışmaya başlayan çalışanlarımıza şirket içi teknik eğitim verilmektedir. Departman özelinde teknik eğitimlerin süreleri değişkenlik göstermektedir. Departman özelinde şirket dışı grup eğitimleri de alınmaktadır.

Eğitim ve gelişim çalışmalarının amacı çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır. Birim yöneticileri her yıl Ekim Kasım aylarında; bir sonraki yıl için, bölüm çalışanlarının almasını önerdikleri mesleki eğitimlerin listesini İnsan Kaynakları'na iletir. Kişisel gelişim eğitimleri tüm çalışanlar için, birim yöneticileri ile iş birliği halinde, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Birimi tarafından planlanır ve gerçekleştirilir. 2021 yılı içerisinde grup çalışanlarımıza topalam 812 saat eğitim verilmiş olup, 427.381 TL eğitim masrafı yapılmıştır. Şirket bünyesindeki çalışanlarımızın şirket dışından teknik eğitim almak istemeleri durumunda ilgili eğitimlerin masraflarını şirketimiz üstlenmektedir. Yüksek lisans yapan çalışma arkadaşlarımız iş yerinden erken çıkabilmekle beraber eksik kalan saatleri tamamlamaları beklenmemektedir.

yönett.jpg
bottom of page