BİYOENERJİ

BİYOENERJİ

– Yatırım Sahalarının Belirlenmesi
– Fizibilite Raporlarının hazırlanması
– Hammadde Analizlerinin ve Temin Anlaşmalarının Yapılması
– Analiz sonuçlarına göre yatırım sahasına uygun teknoloji, yöntem seçimi ve projelendirme
– Üretim değerlerinin, uluslararası standartlarda ve finans kuruluşları tarafından genel kabul görmüş esaslarda hesaplanması
– Yatırım maliyet unsurlarının değerlendirilmesi ve Finansman Sağlanması Süreci
– Şebekeye bağlantı yerleri alternatiflerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
– Biyoenerji Santrallerinin Anahtar Teslimi Kurulumu
– Tesisin İşletmeye Alınması

Related News

Leave a reply