Biyoenerji
  • Yatırım Sahalarının Belirlenmesi
  • Fizibilite Raporlarının hazırlanması
  • Hammadde Analizlerinin ve Temin Anlaşmalarının Yapılması
  • Analiz sonuçlarına göre yatırım sahasına uygun teknoloji, yöntem seçimi ve projelendirme
  • Üretim değerlerinin, uluslararası standartlarda ve finans kuruluşları tarafından genel kabul görmüş esaslarda hesaplanması
  • Yatırım maliyet unsurlarının değerlendirilmesi ve Finansman Sağlanması Süreci
  • Şebekeye bağlantı yerleri alternatiflerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Biyoenerji Santrallerinin Anahtar Teslimi Kurulumu
  • Tesisin İşletmeye Alınması