top of page

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Halka açık bir kurum olarak, şeffaflık ve hesap verebilirlik değerlerimizle paydaşlarımıza sürekli olarak raporlama yapıyoruz.


2022 yılında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık ve Raporlama Alt Komitemiz ile raporlama standartlarımızı iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. 


ESG raporlaması kapsamında paydaşlarımızla LSEG platformunda periyodik olarak raporlama yapıyoruz. 


Veri Yönetimi alt komitesinin rehberliğinde sürdürülebilir yönetim sistemleri ve raporlamayı entegre etmek için ERP sistemimizi sürekli geliştiriyoruz.

bottom of page