Jeotermal Enerji
  • Saha Geliştirme Hizmetleri
  • Jeotermal Saha Etütleri ve Jeofizik Çalışmaları
  • Sondaj Testleri Ve Rezervuar Değerlendirme Çalışmaları
  • Yatırım sahalarının mülkiyet ve hukuki durumlarının incelenmesi
  • Fizibilite, Komple Projelendirme ve Mühendislik Çalışmaları
  • Elde edilen jeotermal verilerin değerlendirme ve yatırım sahasına uygun teknoloji ve türbin seçimi
  • Yatırım maliyet unsurlarının değerlendirilmesi ve finansal çözümler
  • Lisans başvuru dosyasının hazırlanması ve EPDK’ya başvuru hizmeti
  • Jeotermal Santrallerinin Anahtar Teslimi Kurulumu
  • Tesisin İşletmeye Alınması