Hidrolik Enerji

Doğru Proje Seçimi

 1. Satılık veya DSİ’de müracaata açık uygun projelerin tespiti
 2. Söz konusu projelere ait bilgilerin ve fizibilitenin doğruluğunun tespiti
 3. Tüm parametrelerin sahada kontrolü. (Debi ve Düşü Ölçümü )
 4. Projeye ait mali fizibilitenin doğru bilgilere dayandırılarak detaylı olarak tekrar yapılması ve raporlanması.
 5. Projenin piyasa şartlarında ekonomik değerinin tespiti.
 6. Genel danışmanlık hizmetleri

 

 1. Proje Yürütme Planının Yapılması  ve Etüd Çalışmaları
 2. Projeye ait ön projelerin hazırlanması
 3. Elektromekanik teçhizata(Türbin, generatör) ait uluslararası standartlarda teknik şartnamelerin hazırlanması. (istenirse İngilizce olarak)
 4. İş programının yapılması ÇED Raporu hazırlanması
 5. DSİ Genel Müd. , TEİAŞ Genel Müd. APK Dairesi, ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, EPDK ve Çevre ve Orman Bakanlığı ilişkilerinin yürütülmesi ve takibi.
 6. Teklif istenilecek firmaların tespiti ve teklif toplanılması.
 7. Toplanan tekliflerin teknik ve ticari olarak değerlendirilmesi ve raporlanması

 

 1. Projelendirme Çalışmaları
 2. Kati proje yapımı (İnşaat, Mekanik, Hidromekanik, Elektrik, yaklaşık 120 pafta)
 3. Sondaj çalışmaları ve zemin etüdü
 4. Uygulama projeleri yapımı (İnşaat, Mekanik, Hidromekanik, Elektrik, yaklaşık 400 pafta)

 

 1. Projenin Yürütülmesi
 2. İşin müteahhidi ya da müteahhitleri ile işveren (müteşebbis) arasındaki sözleşmeler hazırlanması.
 3. İşveren adına müteahhitlerin teknik açıdan denetimi.
 4. Malzeme ve ekipmanlarda imalat aşamasında ve mal kabulünde müteşebbis adına kalite kontrolü yapılması. (yurt içi/dışı)
 5. İşin koordinasyonu ve ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda müteşebbise yardımcı olunması Türbinlere ait simülasyon CFD analizleri çalışmaları.
 6. Sistem dizaynı
 7. İşletme ve bakım mühendisliği