Bioatık Enerjisi
 • Santral Sahalarının Belirlenmesi
 • Santral sahalarının mülkiyet ve hukuki durumlarının incelenmesi
 • Santral sahalarının jeolojik, şebekeye yakınlık, ÇED, maden ve diğer yeraltı kaynakları, doğal gaz ve petrol boru hatları, ulaşım, yerleşim alanları vb. açısından incelenmesi değerlendirilmesi
 • Projelendirme
 • İşlenebilir çöp miktarına uygun kapasitenin belirlenerek uygun teknoloji ve türbin seçimi
 • Yatırım maliyet unsurlarının değerlendirilmesi ve optimizasyonu
 • Şebekeye bağlantı yerleri alternatiflerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Üretim çıktılarının (santral atıkları) değerlendirilmesi
 • Lisans başvurusu dosyasının hazırlanması
 • ÇED iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 • Lisans Sonrası İdari İşlemler
 • Finansman Sağlanması Süreci
 • Tesisin İşletmeye Alınması