Ana Sayfa Giriş Sayfam Yap English
Facebookta Paylaş Tweet RSS
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi
Jeotermal Enerji
Türkiye'nin yer altındaki jeotermal potansiyeli
15.02.2012
15.02.2012
Hidrolik Enerji
Türkiye'deki barajlar
Cari Açığa Yenilebilir Enerji Çözümü

 İstanbul Genç Girişimciler Derneği (İSGİD) Başkanı İnanç Kabadayı, cari a&cce

Türkiye Güneş Enerjisinde Bölgesinin Liderlerinden

 GTM Research tarafından yayınlanan bir çalışmada Türkiye’nin Orta Doğu ve

Rüzgarcılar için önemli

 Toplam 11 bin megavatlık-MW rüzgar enerjisine yönelik lisanslandırma çalış

Yeni Güneş ve Rüzgar Enerjileri Yolda

 Taner Yıldız, “Lisansa tabi olmayan ve 1 megavata çıkaracağımız bir güneş

Rüzgar Enerji Santrali (RES)

Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin karaları, denizleri ve atmosferi her yerde aynı derecede ısıtmamasından dolayı oluşan sıcaklık ve basınç farkları rüzgarı yaratmaktadır. Rüzgar, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına yer değiştiren havanın dünya yüzeyine göre bağıl hareketidir. Rüzgar enerjisinde rüzgarın hızı,  yönü ve esme saat sayısı gibi özellikleri değerlendirilir. Rüzgarın hızı yükseklikle,  gücü ise hızının küpü ile orantılı olarak artar. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, seçilecek bölgenin meteorolojik özelliklerine ve kullanılacak türbinin tasarımına bağlıdır.  

RÜZGAR ENERJİSİ KULLANIM ALANLARI:
Rüzgar enerjisinden mekanik enerji üretimi ve elektrik enerjisi üretimi şeklinde yararlanılmaktadır. Rüzgar enerjisinin şaft gücünden yararlanılarak elde edilen mekanik enerji, su pompalama, tahıl öğütme, kesme, sıkıştırma ve yağ çıkarma alanlarında kullanılmaktadır. Rüzgar enerjili pompalama sistemlerinin elektrik veya dizelli pompalara göre birçok avantajları vardır. Rüzgar enerjisi doğada bol bulunan bedava bir enerji kaynağıdır. Karmaşık bir yapıya sahip olmadıkları için bakım ve onarım masrafları da yok denecek kadar azdır. Rüzgar enerjisinden faydalanılarak üretilen elektrik özellikle; kırsal alanlarda, ormanlık ve dağlık bölgelerde, adalarda, deniz fenerlerinde, çiftliklerde, yangın kulelerinde kullanılmaktadır. Günümüzde büyük güçlü rüzgar santralleri, elektrik şebekesine bağlı ve birden fazla türbin içeren rüzgar çiftlikleri biçimindedir. Rüzgar santralinin ana yapı elemanı rüzgar türbinidir. Bir rüzgar türbini, çevredeki engellerin rüzgarı kesemeyeceği yükseklikte bir kule ve bunun üzerine yerleştirilmiş bir gövde ve rotordan oluşmaktadır. 
 
RÜZGAR ENERJİSİNİN AVANTAJLARI:
Rüzgar enerjisi boldur. Toplam elektrik enerjisi tüketiminin Türkiye’de en az iki mislinin rüzgardan sağlanabileceğini bilim adamları öngörmektedir. Rüzgar yerlidir. Petrol ve doğal gazdan farklı olarak rüzgar enerjisinin ithal edilmesi gerekmemektedir ve dış ülkelere olan bağımlılığın azalmasına yardımcı olmaktadır. Rüzgar tükenmezdir. Fosil yakıtlardan veya uranyumdan farklı olarak rüzgar enerjisi yenilenebilir olup gelecek nesillerin doğum haklarını azaltmadan kullanılabilmektedir. Rüzgar temizdir. Sera gazı emisyonlarını önlemenin ötesinde rüzgar enerjisinden yararlanmak civa, kükürt dioksit ve azot oksitler gibi diğer zararlı fosil yakıt kirleticileri önler. Havayı ve suyu daha temiz ve sağlıklı yapar. 
 
TÜRKİYE’DE RÜZGAR ENERJİSİ:
Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli yeterli ölçümler yapılmadığından dolayı kesin olarak bilinmemektedir. Türkiye’nin toplam rüzgar enerji teknik potansiyeli sadece kara kısmı için 40.000 ile 80.000 MW düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Antakya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Bandırma, Bergama, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Çorlu, Gökçeada, İnebolu, Mardin ve Sinop rüzgar enerjisince zengin yörelerimizdir. 1998 yılında Alaçatı’nın Germiyen Köyünde ilk rüzgar enerji santrali üç rüzgar türbininden oluşan 1.7 MW kapasiteli özel sektöre ait  bir rüzgar santrali kurulmuştur.  
 
 
RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ
 
Naturel Enerji, uzman kadrosuyla size en uygun rüzgar projesini tespit ve tesis etmenize yardımcı olmak için yanınızda. Şebekeye bağlı ve şebekeden ayrı her türlü rüzgar projeniz için çözümün adresi Naturel Yenilenebilir Enerji Çözümleri.
 
Rüzgar – Onshore
 
Avrupa’nın rüzgar potansiyelinin %40’tan fazlası İngiltere sınırları içerisinde yer almaktadır. Avrupa birliğinin yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen politikalarına paralel olarak rüzgar, ucuz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak İngiltere de yaygın olarak kullanılmakta ve Avrupa’nın en büyük projeleri bu ülkede gerçekleştirilmektedir. Yukarıdaki etkenlerin rüzgar endüstrisine etkileri neticesinde, Naturel Enerji Global enerji takımı ile Avrupa ve Dünya genelinde gerçekleştirilen birçok rüzgar projesinde (finans kuruluşları, konsorsiyumlar, proje geliştiriciler ve vb adına) etkin mühendislik ve müşavirlik hizmetleri üstlenerek, benzersiz iş bitirme tecrübeleri edinmiştir.
Naturel Enerji yatırım sahası üzerinde rüzgar ölçüm hizmeti, rüzgar potansiyeli araştırmaları, enerji üretim tahmini, bankable reporting hizmetlerini vermektedir. Yatırımın projelendirilmesi, inşaatı ve işletmesi aşamasında gereken inşaat, jeoteknik ve elektrik mühendisliği  hizmetlerini temin etmekte ve projenin tüm aşamalarında Teknik Müşavir rolünü üstlenmektedir. 
Ülkemizin büyük rüzgar potansiyeline sahip olması ve rüzgardan üretilen enerjinin ucuz çevreci ve sürdürülebilir etkileri nedeniyle son yıllarda yükselen yatırımcılar için yeni bir cazibe merkezi ve trend olarak karşımıza çıkmaktadır. Naturel Enerji ülkemizde işletmede ve geliştirilmekte olan rüzgar santrali projelerinde aşağıda belirtilen konularda yüksek tecrübe ve hizmet kalitesi ile yatırımcılar ve finans kuruluşları adına hizmet vermektedir.
 
NATUREL ENERJİ TARAFINDAN RES PROJELERİ İÇİN VERİLEN MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
 
• Fizibilite çalışmaları
• Rüzgar ölçümleri 
• Lidar rüzgar ölçümleri
• Rüzgar çiftliği yerleşim optimizasyonları 
• Enerji üretim tahminleri- Bankable Reporting 
• CFD modeli 
• Türbin Araştırmaları 
• Rüzgar çiftliği performans ve kabul testleri 
• Çevresel ve ses etkileri araştırmaları 
• Uygulama Projeleri 
• İşletme ve bakım 
• Yatırım uygulamaları 
• Sistem fiyat tespiti ve ekonomik araştırmalar 
• Proje yöntemi 
• Anahtar teslim rüzgar çiftliği dizaynı ve inşaatı   
 
1. DOĞRU PROJE SEÇİMİ
 
a)Açık uygun projelerin tespiti ve verimli proje sahası belirleyerek sıfırdan proje geliştirme ve lisans alımı.
b) Söz konusu projelere ait bilgilerin ve fizibilitenin doğruluğunun tespiti.
c) Tüm parametrelerin sahada kontrolü.
d) Projeye ait mali fizibilitenin doğru bilgilere dayandırılarak detaylı olarak tekrar yapılması ve raporlanması.
e) Projenin piyasa şartlarında ekonomik değerinin tespiti.
f) Genel danışmanlık hizmetleri
 
2. PROJE YÜRÜTME PLANININ YAPILMASI  ve ETÜD ÇALIŞMALARI
 
a) Projeye ait ön projelerin hazırlanması
b) Elektromekanik teçhizata(Türbin, generatör vb.) ait uluslar arası standartlarda teknik şartnamelerin hazırlanması. (istenirse ingilizce olarak)
c) İş programının yapılması
d) TEİAŞ, APK Dairesi, EİE, ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, EPDK ve Çevre ve Orman Bakanlığı ilişkilerinin yürütülmesi ve takibi.
e) Teklif istenilecek firmaların tespiti ve teklif toplanılması.
f) Toplanan tekliflerin teknik ve ticari olarak değerlendirilmesi ve raporlanması
 
3. PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI
 
a) Kati proje yapımı (inşaat, Mekanik, Elektromekanik, Elektrik)
b) Uygulama projeleri yapımı (İnşaat, Mekanik, Elektromekanik, Elektrik)
 
4. PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ
 
a) İşin müteahhidi ya da müteahhitleri ile işveren (müteşebbis) arasındaki sözleşmeler hazırlanması.
b) İşveren adına müteahhitlerin teknik açıdan denetimi.
c) Malzeme ve ekipmanlarda imalat aşamasında ve mal kabulünde müteşebbis adına kalite kontrolu yapılması. (yurt içi/dışı)
d) İşin koordinasyonu ve ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda müteşebbise yardımcı olunması.
 
ÖN FİZİBİLİTE
 
Öncelikle projenizin yaklaşık büyüklüğü ve Off-grid ya da On-grid olup tercihi tespit edilir.
Yatırım yapılacak bölge için yapılması gereken çalışmadır. Bölgeye ait rüzgar verileri alınarak, bölgenin yatırım için uygun olup olmadığı tespit edilir. Kanuni açıdan uygunluğu araştırılır. Çevre için engel teşkil edip etmediği belirlenir.
 
Rüzgar Ölçüm ve Modelleme
 
Naturel Enerji olarak Rüzgar ölçüm konusunu ciddiye alıyoruz; ölçüm istasyonunda kullanılan sensörlerin standartlara uygun olarak seçimi ve konusunda uzman mühendistlerimizce  yerleştirilmesi Ölçüm verilerinin alımı ve değerlendirilmesi, Rüzgar gücü yoğunluğunun hesaplanması, ve farklı model ve marka türbinlerin bu güçte üretebileceği yıllık elektrik enerjisi (x kWh/yıl) hesaplamaları hizmetlerini veriyoruz.
 
Naturel enerji olarak potansiyel belirleme çalışmalarında; rüzgar hız ve yön bilgilerinin, rüzgar gözlem istasyonu çevresindeki engellerin, arazi yüzey pürüzlülüğünün ve arazinin topografik özelliklerinin birlikte değerlendirilmesinden yola çıkarak, bölgesel rüzgar atlas istatistikleri ve enerji potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde tahmin edilen veya hesaplanan güç üretimi değerleri, rüzgar ölçüm analizleri, Rüzgar tarlası verimini hesaplama, Rüzgar türbinlerinin mikro yerleşimini tasarlama, güç üretim hesaplamalarını yapma hizmetleri NATUREL Enerji tarafından sunulmaktadır.
 
Uygun Arazi Tespiti
 
Naturel Enerji olarak konusunda uzman mühendistlerimizle arazi tespit çalışmaları hizmetlerini vermekteyiz. Bu hizmetler; Rüzgar elektrik santralinin kurulacağı bölgede ölçüm yapılması. Bölgede detaylı araştırmalar yapmak için arazi ön etüt çalışmalarının yapılması. Rüzgar potansiyeli belirlendikten sonra bölgeye keşif gezilerinin yapılması.
 
Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 
Fizibilite (yapılabilirlik) raporu ile RES’ nin işletme ve milli ekonomi açısından neden olacağı giderler, kayıplar ve sağlayacağı faydalara ilişkin veriler toplanarak değerlendirilir.
Fizibilite raporunda; RES proje geliştirmek için gerekli olan idari prosedürlerden sonra proje ile ilgili genel bilgiler, saha tanıtımı, kurulacak tesis, ekonomik analiz ve termin programı yer alır.
 
Mikro-Siting
 
Mikro konuşlandırma yapılırken dikkat edilmesi gereken şey, sadece haritaya bakarak değil de; muhakkak proje sahasının görülüp ondan sonra yapılmasıdır. Rüzgar potansiyeli belirlendikten sonra program vasıtası ile türbin yerleşimi simulasyonu yapılır ve üreteceği yıllık elektrik enerjisi üretimi hesaplanır.
 
Naturel Enerji, uzman kadrosuyla size en uygun rüzgar projesini tespit ve tesis etmenize yardımcı olmak için yanınızda. Şebekeye bağlı ve şebekeden ayrı her türlü rüzgar projeniz için çözümün adresi Naturel Yenilenebilir Enerji Çözümleri. Naturel enerji ayrıca proje sahası belirleme dahil sıfırdan proje geliştirir, projelendirir, lisans alır ve santralinizi devreye alana kadar size her alanda hizmet verir. 
Tüm hakları saklıdır. 2011 - Naturel Renewable Energy Solution.  Katalog